Đông trùng hạ thảo nguyên con – Sấy thăng hoa – 1 Con

65.000 

Để nơi thoảng mát nhiệt độ từ 18 – 25 OC, tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào sản phẩm.

Thời gian sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Còn hàng